Başkanımızdan Mesaj

By 20 Nisan 2019 Mayıs 8th, 2019 Bizden Haberler

Çok değerli dernek üyelerimiz,

Bugüne kadar Gebze Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak hizmet veren derneğimiz son genel kurulu ile birlikte isim değişliğine giderek Marmara Sanayici Ve İş İnsanları Derneği ismini almış olup Derneğin kısa adı MARSİD olarak belirlenmiştir.

MARSİD; Türkiye’nin sanayi merkezinde, ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan, ayrıca yüzlerce büyük, orta ve küçük ölçekli işletmesiyle de Türkiye’nin G.S.M.H (Gayri Safi Milli Hasıla)’sının önemli bir kısmını gerçekleştiren, kıtalararası ulaşım ağı üzerinde bulunan, hatta içinde yaşadığımız milenyumla birlikte Dünya Sanayi ve Ticaret Merkezi olmayı hedefleyen Marmara’nın; saygın, dinamik, çalışkan, güvenilir, sözüne sağdık, niteliğe önem veren, kaliteyi öne çıkaran, çevre ve topluma saygılı, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedefleyen, Sanayici ve İş İnsanları Derneği’dir.

MARSİD, üstlendiği misyonun sorumluluğunu bilerek, kurumsal kimliği ile iş dünyasının en ön safhalarında yer alarak, sanayici ve iş insanlarına öncülük edecektir.

MARSİD, öncelikle üyelerinin, ürün ve hizmet üretimlerindeki toplam kaliteyi arttırarak, iş dünyasındaki konumlarını güçlendirip gelişmelerini sağlayacaktır.

MARSİD, milletimizin üretim, paylaşım ve tüketimde insanlık onuruna yakışır bir kardeşlik ilişkisi ile bütünleşmesine katkı sağlayacaktır.

MARSİD, Türkiye’nin 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek bir gelişim sürecine geçişin altyapısına katkı sunacaktır.

MARSİD, iş ve ticaret ahlakının geliştirilmesini destekleyerek, etik değerler çıtasını yükseltecektir.

MARSİD, milletimizin aydınlık geleceği adına, bütün dünya ile diyaloğa geçerek, iş ve ticaret erbabının bu alanda neleri başarabileceğinin açık bir örneği olacaktır.

MARSİD, sorunların politikaya yönelmeden, demokratik, hukuka saygılı ve bilimsel seviyede incelenerek çözümlenmesini sağlayacaktır.

MARSİD, toplum ve çevrenin sorunlarına ilgi duyarak, bu alandaki çalışmaları teşvik edecek ve böylece sürdürülebilir bir kalkınma öncüsü olacaktır.

Sevgili MARSİD üyeleri, yukarıda belirttiğimiz misyonumuzun tamamını ve hatta daha fazlasını gerçekleştirebilecek bir Yönetim Kuruluna sahip bulunmaktayız. Görevlerine seçilen üyelerimiz sektörlerinde öncü ve girişimci nitelikleri ile ön plana çıkmış saygın iş insanlarıdır.

Yeni dönem ile birlikte sizlerden alacağımız güç ve destekle derneğimizi daha geniş kitlelere ulaştırarak hem dernek üyelerimizin sorunlarını çözmek hem de sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almak ana amacımız olacaktır.

Tüm yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımla birlikte misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirmek üzere üstün gayret sarf edeceğimizi bilmenizi isterim.

Göreve gelir gelmez, tüm üyelerimiz için projeler üretmeye başlayarak bu projeleri hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Sonsuz saygı ve sevgilerimizle

T : +90 (536) 955 84 97
info@marsid.org.tr

Adres : İstasyon Mah. Güney Yan Yol Cad. No:132, 41400 Gebze/KOCAELİ

MARSİD TÜM HAKLARI SAKLIDIR.