MARSİD’İN MİSYONU

MARSİD, öncelikle üyelerinin, ürün ve hizmet üretimlerindeki toplam kaliteyi arttırarak, iş dünyasındaki konumlarını güçlendirip gelişmelerini sağlayacaktır.

MARSİD, milletimizin üretim, paylaşım ve tüketimde insanlık onuruna yakışır bir kardeşlik ilişkisi ile bütünleşmesine katkı sağlayacaktır.

MARSİD, Türkiye’nin 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek bir gelişim sürecine geçişin altyapısına katkı sunacaktır.

MARSİD, milletimizin aydınlık geleceği adına, bütün dünya ile diyaloğa geçerek, iş ve ticaret erbabının bu alanda neleri başarabileceğinin açık bir örneği olacaktır.

MARSİD, sorunların politikaya yönelmeden, demokratik, hukuka saygılı ve bilimsel seviyede incelenerek çözümlenmesini sağlayacaktır.

MARSİD, toplum ve çevrenin sorunlarına ilgi duyarak, bu alandaki çalışmaları teşvik edecek ve böylece sürdürülebilir bir kalkınma öncüsü olacaktır.